Bezpečné nábrežie pre chodcov aj cyklistov

Dunajské nábrežie v Bratislave je často svedkom nebezpečných situácií medzi cyklistami a chodcami. Poukázať na tento problém a apelovať na vzájomnú ohľaduplnosť sa dlhodobo snaží aj spoločnosť J&T REAL ESTATE. Za cieľ to má aj kampaň Zóna tolerancie, ktorá podnietila vznik takejto zóny na nábreží pri River Parku.

Prieskum realizovaný počas kampane ukázal, že až štvrtina opýtaných zažila na promenáde kolíziu. Súčasťou kampane Zóna tolerancie bolo zisťovanie názorov verejnosti, aké opatrenia by užívatelia promenády privítali na zvýšenie bezpečnosti pre všetkých. Prieskumu, ktorý prebiehal prostredníctvom anketárov na promenáde aj online, sa zúčastnilo 721 respondentov, z nich viac ako 22 % tvorili ľudia, ktorí sa po promenáde najčastejšie pohybujú na bicykli.

Pohyb po dunajskej promenáde má rôzne motívy – okrem najčastejších peších prechádzok cez víkend ľudia využívajú presun po nábreží často na víkendové cyklovýlety, ale tiež na príchod do práce peši alebo na bicykli, prípadne na relax cez obednú prestávku či ranný beh. Na nábreží sa aj na základe prieskumu vytvorila tzv. zóna zmiešaného pohybu, kde majú prístup nielen chodci, ale aj cyklisti, ktorí však musia jazdiť tak, aby chodcov žiadnym spôsobom neohrozili. Prieskum aj živá diskusia okolo Zóny tolerancie ukázali, že problém bezpečného pohybu po promenáde nemožno zjednodušiť iba na konflikt chodcov a cyklistov, všetci sa chcú pohybovať po promenáde bezpečne. Riešenie v podobe zmiešanej zóny by tomu mohlo pomôcť bez výraznejších obmedzení jednej či druhej strany.

ďalšie aktivity