Verejný priestor bez umenia si ľudí nezíska

01. 11. 2021 - 31. 10. 2022
01. 11. 2021 - 31. 10. 2022

Po Bratislave sa už vyše roka premiestňujú vizuálne objekty reprezentujúce výrezy do urbanistickej krajiny v dialógu s okolitou architektúrou. Lodné kontajnery, ktoré prešli dielňou sochára Luba Mikleho, vytvorili priestor na rôzne umelecké intervencie. „Ambíciou oddychovo-meditačných zón projektu KUVYT je zmierniť dosah surovej reality posledného obdobia a obohatenie verejného priestoru Bratislavy,“ opisuje nevyhnutnú prítomnosť umenia v meste autor Lubo Mikle.

Lubo Mikle začal príbeh KUVYT písať počas prvého lockdownu, keď uňho vznikla vnútorná potreba obohatiť verejný priestor a poskytnúť tak ľuďom ďalšiu z možností odpútania sa od dennodenného všadeprítomného strachu. Formálne sa skladá zo šiestich častí – z obyčajných kontajnerov – symbolizujúcich otvorené brány alebo „objektívy“. Jedinečnosť objektov spočíva aj v mieste ich inštalácie, pretože geometria priezorov umožňuje pozorovať rôzne panorámy mesta alebo, naopak, pohľad z opačnej strany. Koncepčne autor spracoval aktuálne spoločenské témy, pričom nesúdi, nepolarizuje, neradikalizuje, nepresviedča, ale skôr otvára možnosti a dáva priestor na ich prezentácie, interpretácie, diskusie, alternatívne pohľady a ďalšie možnosti ich spoločenského spracovania.

KUVYT Star teraz obohatí dunajskú promenádu na mieste, kde vznikne nové námestie s prvým bratislavským planetáriom. Námestie poskytne návštevníkom vítaný priestor na posedenie a relax. Jeho stredobodom bude planetárium, ktoré má vďaka skulpturálnemu riešeniu a modernej futuristickej fasáde potenciál stať sa novým výnimočným artefaktom Bratislavy a vyhľadávaným lákadlom nielen pre jej obyvateľov, ale aj pre návštevníkov mesta.

Kultúrno-vzdelávací stánok pre všetky vekové kategórie je niečím, čo nám v hlavnom meste chýba. Preto má slúžiť nielen ako planetárium, ale zároveň ako priestor pre malé divadelné formy, vedecké prednášky či občianske diskusie. Okrem vzdelávacej funkcie pre bežných návštevníkov alebo školy ponúkne objekt planetária aj kultúrnu funkciu.

Viac informácií o unikátnom projekte, ktorý vznikol vďaka spolupráci Bratislava Tourist Board a Starého Mesta nájdete na stránke visitbratislava.com

Foto: Samuel Číž

ďalšie aktivity